St-Heddinge-web

Store Heddinge Kirke

299,00 DKK

Midlertidigt udsolgt grundet stor efterspørgsel

I følge en indskrift på en af kirkens klokker har kirken formentlig været indviet til Sankt Katarina af Alexandria, en af middelalderens mest folkekære helgeninder.

Den nøjagtige dato for kirkens opførelse kendes ikke, men det er almindeligvis antaget, at kirken er opført i Valdemar Sejr’s regeringstid, dvs. mellem 1202 til 1241.

Oprindeligt bestod kirkebygningen af et rektangulært kor med indvendig apsis og kuppelhvælv, samt et ottekantet skib, bestående af en lavere omgang og et højt centraltårn.

Koret står i dag i nogenlunde oprindelig skikkelse – dog er tagværket og munkestensgavlene af senere dato; sandsynligvis fra slutningen af 1300-tallet.

Bygningen er opført i kridtkvadrer fra Stenvs Klint, og præges i det ydre af trioforieåbningerne ind til de såkaldte “munkegange”.

Inden i de meget tykke mure findes foruden disse “munkegange” flere rum og gange, hvis praktiske funktion fortaber sig. Et af de nu ikke-offentligt tilgængelige rum bærer i den folkelige tradition navnet “Klintekongens skatkammer”, og måske skjuler der sig under dette navn den ægte erindring, at det oprindelig har tjent som opbevaringssted for kirkens hellige kar og andre skatte.

Oktogonens ydermure er de oprindelige op til toppen af de nygotiske vinduer.

Oprindelig var disse mure vægge i den omgang som omgav det centrale højskib, der blev båret af 8 søljer.

I oktogonens sydvæg ses endnu den originale mandsindgang, en enkel og selvbevidst romansk bue.

I løbet af middelalderen blev kirken udvidet med forskellige tilbygninger. Bl.a. korets gavle og tag. Omkring 1400 kom tårnet til.

Omkring 1500 er det søndre våbenhus opført og endelig har der på korets nordside været et sakristi.

Centraltårnet blev omkring 1670 ødelagt efter et lynnedslag.

Oktogonens indre blev ryddet, der blev lagt et fladt træloft båret af 4 træsøjler og tagkonstruktionen blev et pyramidetag.

I 1830’erne blev de nygotiske vinduer i skibet indrettet og i 1844 blev sakristiet på korets nordside revet ned og erstattet af et ved østgavlen. Dette blev i 1948-49 også revet ned og østgavlen restaureret.

I 1850’erne foretag man så en gennemgribende ombygning under ledelse af den kendte arkitekt Nebelong (bl.a. kendt for Viborg Domkirke). Han fører de 6 frie side af oktogonen op i en gotisk trappegavl, og fra alle 8 sider førte han et saddeltag ind mod midten, således at de 8 tage tilsammen danne en art stjerneform.

Indvendig afdækkedes det store rum, der nu stod uden piller og søljer, af en træhvælving, der med benyttelse af gotiske stilelementer skulle give bygningen et middelalderligt præg.

Samtidig med denne ombygning blev sideskibet mod nord opført.

Kirkens hjemmeside: https://www.storeheddingekirke.dk/om-kirken/kirkens-historie/bygningshistorie/

Ikke på lager

Kategori:

Produktbeskrivelse

loftet_Jesper_Jørgensen, Tryggevælde Provsti
Foto: Jesper Jørgensen, Tryggevælde Provsti

SONY DSC

Foto: Thue C. Leibrandt, Wikimedia, Creative Commons

Store_Heddinge_Kirke_Hubertus_CC
Foto: Hubertus, Wikimedia Creative Commons

Yderligere Information

Vægt 200 g
Dimensioner 325 x 230 cm